Hilde Kentane | sculptures Schaurausch | 2007


Bpig Thinking | 2006/07 | Installation Schaurausch Linz | Pig 65 x 140 x 61 cm | Plastic bags, polyesterBpig Thinking | 2006/07 | Installation Schaurausch Linz (detail)Extreme Be Free&Profit | 2007 | 25 x 60 x 40 cm | plastic bagsInstallation Schaurausch | 2007 | detailInstallation Schaurausch detail with Kangaroo Dream | 2006 | 80 x 156 x 60 cm | plastic bags, woodEsprit | 2007 | 60 x 60 x 45 cm | plastic bags | private collectionPet Ball | 2007 | 40 x 88 x 40 cm | plastic bags, polyestercrEATe Yourself | 2007 | 45 x 45 x 36 cm | plastic bagsExklusiv | 2007 | 60 x 30 x 20 cm | plastic bagsFrisco | 2007 | 105 x 50 x 30 cm | plastic bags